Moduly

Začít lze s malým rozsahem a postupně přidávat do správy další zařízení, technologie a objekty.
Monitoring energií

Monitoring energií

 • Měření aktuální celkové spotřeby energie.
 • Měření vysoce náročných spotřebičů za účelem odvození mapy toků energií v budově: Elektřina | teplo | plyn | voda | technické plyny (dusík, vodík, a další) | měření kvalitativních parametrů v případě potřeby (účiník, reverzní energie, zkreslení) | historické přehledy | analytické funkce – přiblížení, korelace křivek, vlastní grafy | trendy a předpovědi.
Řízení toku energií

Řízení toku energií

 • Řízení energetických odběrových špiček – modelování energetických špiček (vyhrazené energetické řízení) a tvarování špičkových úrovní řízením a regulací technologií.
 • Schopnost stanovit pravidla pro funkce řízení toku energie na základě zdrojů energie, předpovědí, požadavků na energii.
Řízení kvality prostředí
Řízení kvality prostředí

Řízení kvality prostředí

 • Řízení vnitřního prostředí: monitorování environmentálních senzorů | podpora teplot, vlhkosti, kvality vzduchu (CO, CO2), záplav, přítomnosti, intenzity světla a mnoha dalších senzorů.
 • Řízení teploty a kvality vzduchu: regulace vytápění, ventilace, klimatizace nebo rekuperace | budova je rozdělena na zóny (místnosti) | teplota a kvalita vzduchu (CO2 + kvalita) na základě individuálně regulovaných zón | synchronizovaná regulace systémů HVAC a rekuperace založená na poptávce | inteligentní ventilace založená na kritériích CO2 a kvalitě vzduchu | Ovládací prvky okna (zavírání / otevírání) a monitorování provozu HVAC | regulace na základě údajů o počasí a předpovědi | rychlá programovatelná tlačítka pro výběr teploty / programu |týdenní programy vytápění / větrání založené na uživatelských preferencích a nastavení.
Řízení technologií

Řízení technologií

 • Monitorování a řízení jakýchkoliv elektronických zařízení / strojů podle definovaných pravidel a automatizace nebo manuální interakce uživatelů.
 • Automatizace založená na pravidlech a vztazích k jakémukoli jinému vstupu / výstupu řízeného platformou.
Preventivní a prediktivní údržba

Preventivní a prediktivní údržba

 • Podpora analytických funkcí, kde jakémukoliv vstupu a výstupu (senzor, zařízení, binární stav) je možné povolit vlastní záznam historických dat, který může vést k jednotlivým grafickým zprávám prezentovaným v uživatelských panelech.
 • Obsahuje základní liniové a sloupcové grafy, časové diagramy, kumulativní objemové grafy, skládané grafy, koláčové grafy, Sankey grafy, korelační grafy, diagramy teplotních map a další. Korelační grafy dále podporují volitelné výpočty matematických řad.
 • Jakýkoliv vstup / výstup může mít nastavené odpovídající prahové body pro normální provoz a spouštěcí události v případě neobvyklého chování.
 • Poplachové události mohou být zasílány jako e-maily, SMS zprávy nebo pushover (instant messaging) notifikace či specifické příkazy, které mohou spustit další externí vizualizované (blikající) nebo zvukové alarmové systémy.
 • Granularita historických záznamů je založena na přijatých nebo vyzvednutých surových datech ze senzorů / zařízení nebo filtrovaných podle výběru hodina / den / týden / měsíc / rok.
 • Export do formátu xls, csv nebo obrázek je nativně podporován.
 • Řešení může být dále rozšířeno o specifické diagnostické senzory a analytiku. V takovém případě by specifický algoritmus matematického strojového učení (ML / AI) poskytoval detekci anomálií a včasná varování na základě analýz měření a vzorců chování.
Produktivita a vytížení strojů

Produktivita a vytížení strojů

 • Podpora sledování a korelace výrobních nákladů různých zákaznických objednávek.
 • Kombinace a porovnávání počtu vyrobených produktů, množství spotřebované energie, dobu využití výrobní linky a další parametry podle potřeby.
 • Schopnost ověřit efektivitu a produktivitu procesů | měření intenzity používání stroje | využití stroje porovnává skutečný čas stroje (nastavení a dobu běhu) s dostupným časem.
Monitorování výroby

Monitorování výroby

 • Sledování klíčových hodnot (teplota / vlhkost) ve specifickém prostředí (např. potravinářský průmysl, zdravotnictví).
 • Monitorování procesů incidentů | správa alarmů pro varování a kritický provoz | řízení pracovních sil.
Řízení osvětlení

Řízení osvětlení

 • Ovládání vnitřního / venkovního osvětlení (zap. / vyp., stmívání – DALI, PWM, 0–10V).
 • Biodynamické ovládání osvětlení – automatické dynamické ovládání – odstranění toxické modré barvy při soumraku a přidání přirozené žluté / červené barvy.
Bezpečnost a řízení přístupů

Bezpečnost a řízení přístupů

 • Integrace se systémy zabezpečení / přístupu: spouštěče a řídící funkce založené na interakci s proti-požárními nebo zabezpečovacími systémy | různé kontrolní profily pro ozbrojené / odzbrojené objekty | management přístupových práv v objektu | správa přístupu a ovládání brány | možnost integrace s identifikačním systémem vozidel (kamerový systém, registrace aut).
Integrace kamerových systémů

Integrace kamerových systémů

 • Nativní podpora integrace IP kamer stejně jako streamování videa nebo jpeg. Nabídka pokročilého využití kamerových systémů při využití aplikací třetích stran | rychlý přístup v rámci jedné webové aplikace k monitorovanému prostředí (například sklady, výrobní haly).
2D/3D mapové podklady

2D/3D mapové podklady

 • Schopnost zakreslit jakékoli zákaznické půdorysy stavebních dispozic (svg, dwg) | podpora více / interaktivních vrstev jednotlivých půdorysů | podpora rozvržení mapy (například pro IoT nebo jiný typ senzorů).
Doprava a parkování

Doprava a parkování

 • Integrace parkovacích detekčních systémů – video analytika nebo IoT senzory | vizualizace stavu parkovacích zón | řízení připojených technologií – veřejné osvětlení, přístup. brány, CCTV.
Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

 • Monitorování odpadu v kontejnerech | spouštěče akcí pracovních sil – sběr odpadu | optimalizace procesů nakládání s odpady pro sběr odpadu.
Řešení pro IoT

Řešení pro IoT

 • Podpora modulární architektury, vertikální a horizontální škálovatelnosti | lze nainstalovat „On Premises“ do uzavřeného síťového prostředí nebo jako řešení CLOUD | podpora různých komunikačních standardů (TCP / IP, HTTP (S), REST API, MQTT, MODBUS RTU / TCP, BACNET IP, M-BUS, DALI, 1-WIRE, KNX, OPC, SIGFOX, LoRaWAN, NB- IoT) | REST API pro sdílení dat a vyzvedávání dat | Snadná integrace technologií třetích stran.

24/7 dohled, alarmy, reakce

 • Údržba SW, aktualizace, opravy.
 • Představování nových funkcí.
 • Možnost pro 24/7 SLA.

Agregace / Flexibilita

 • Řízení toku energie v síti / lokální síti a regulace spotřeby energie podle řízení poptávky.
 • Regulace sítě na základě dostupnosti energetických zdrojů.

Kontakt

+420 733 120 830

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.nextra.systems

NEXTRA SYSTEMS s.r.o. | Slovácká 678, 691 53 Tvrdonice | CZECH REPUBLIC
IČO: 092 48 072 | DIČ: CZ09248072

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 136328;
zastoupená: Zdeňkem Balgou, MBA, jednatelem

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank 2337202002/5500 | IBAN: CZ2855000000002337202002 | BIC/SWIFT: RZBCCZPP

Jsme součástí FAIRTECO Holding SE
Jsme součástí FAIRTECO Holding SE

Člen FAIRTECO Holding SE

© FAIRTECO Holding S.E. - Zdeněk Balga, MBA
vytvořil pixelhouse.cz